Teenused

Töökeskkonna alased mõõtmised

Töökeskkonna füüsikalistest parameetritest määratakse:

 • tehisvalgustustiheduse hooldeväärtus, värviesitusindeks, ühtlustegur ja värelus;
 • õhu temperatuur;
 • õhu suhteline niiskus;
 • õhu liikumiskiirus;
 • müratase (A- korrigeeritud, spektraalanalüüs 1/1 ja 1/3 oktaavribades);
 • ventilatsioonisüsteemide seadistamine ja passistamine;
 • ruumide akustiliste parameetrite (heliisolatsioon, järelkõla kestus) mõõtmine

Elektripaigaldise kontrollmõõtmised

Elektripaigaldise kontrollmõõtmiste käigus kontrollitakse:

 • maanduri maandustakistustust;
 • kaitse- ja PEN- juhtide katkematust;
 • potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematust;
 • isolatsioonitakistust;
 • kaitse rakendusaega;
 • rikkevoolukaitselüliteid

Elektritööd

Töökeskkonna Uuringud OÜ teostab järgmisi elektritöid:

 • Elektripaigaldiste projekteerimine;
 • 3. liigi paigaldise korraline tehniline kontrollimine;
 • Elektripaigaldiste katsetamine;
 • Elektripaigaldiste remontimine;
 • Elektripaigaldiste hooldamine;
 • Elektripaigaldiste ehitamine, s.h. paigaldamine.